Žemės darbai

Atliekame žemės darbus Kaune, Kauno rajone. Statant didesnius objektus – dirbame visoje Lietuvoje. Atliekame visus žemės darbus statybose. Žemės kasimo darbai statybose būna paruošiamieji, pagrindiniai ir pagalbiniai.

Paruošiamieji grunto kasimo darbai.

Ruošiamas kelias statybinės technikos privažiavimui į sklypą. Iškertami krūmai, griaunami ir išvežami seni statiniai, nustumiamas žemės augalinis sluoksnis. Šaknų, kelmų rovimas.

Pagrindiniai žemės  darbai.

Pamatų kasimas, pagrindo paruošimas.  Žemės sklypo reljefo formavimas. Grunto kasimas ir žemės perkelimas. Žemės darbams ir kasimui naudojame, pakrovėją GEHL R220, buldozerį ir savivartį MAN.

Žemės sklypo reljefo formavimas.

Pagal galiojančius įstatymus, statant individualų namą, sklypo reljefą galima keisti nepažeidžiant gretimų sklypų savininkų teisių. Kokie gali būti gretimų sklypų aukščių skirtumai ties sklypų rybą įstatymai nereglamentuoja. Formojant reljefą, žemės darbus sklype reikia atlikti pagal projekte paruoštą reljefo formavimo planą. Bendras sklypo nuolydis negali būti didesnis negu 12 %.

Sklypo reljefas lyginamas kasant ir perkeliant  žemės gruntą iš vienos vietos į kitą, įrenginėjant atramines sieneles ir terasas. Miesto rybose, statant atraminę sienelę nuo 1 m aukščio  reikalingas suderintas savivaldybėje leidymas.

Žemės darbų kaina.

Bendra žemės darbų ir kasimo kaina gali siekti 10-20 % nuo bendros objekto statybos kainos. Jeigu lygiame žemės reljefe statomas individualus karkasinis namas ant stabilaus grunto be rūsio – sąnaudos ir žemės darbų kaina bus mažesnė. Jeigu statomas pramoninės paskirties objektas žemės sklype su dideliais perkritimais ir reikalingas grunto sausinimas ir vandens nuvedimas – žemės darbų sąnaudos bus didesnės ir gali viršyti 20% nuo bendros sąmatos.

Atliekame grunto kasimo ir kitus žemės darbus  Kauno rajone.